PL logo EN
Szukaj |
Festiwal - Organizator
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
ul. Jaskółcza 1, Gdańsk - Dolne Miasto
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia to jedna z pierwszych publicznych instytucji kultury utworzona w Polsce po przełomie 1989 roku. Została zainicjowana przez miejscowe środowisko niezależnych artystów, sprzeciwiające się tradycyjnemu modelowi sztuki. Jedyną szansą na pełną realizację swoich projektów było dla nich stworzenie własnej przestrzeni artystycznej – wolnej od cenzury, uprzedzeń, stereotypów i zahamowań. Stary i zniszczony budynek dawnej łaźni miejskiej na ulicy Jaskółczej, oddany do użytku w 1908 roku, okazał się przestrzenią wprost stworzoną dla sztuki. Dzięki oddolnej inicjatywie artystów w 1998 roku, uchwałą Rady Miasta Gdańska, została powołana miejska instytucja kultury: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia.

CSW Łaźnia za główny cel stawia sobie prezentację i upowszechnianie uniwersalnych wartości sztuki współczesnej będącej częścią światowego dziedzictwa kultury poprzez ukazywanie najnowszych zjawisk w  sztuce w procesie ich przemian, reagowanie na aktualne zjawiska kulturalno-cywilizacyjne oraz edukację prowadzoną w tym kontekście poprzez organizację wystaw, wymiany artystycznej, nowatorskich programów edukacyjnych, konferencji naukowych, wykładów, koncertów i pokazów filmowych.

Organizujemy liczne koncerty, prezentacje filmowe, spotkania oraz panele dyskusyjne. Ze względu na duże zapotrzebowanie na tego typu przedsięwzięcia, w 2012 roku powstała placówka w Nowym Porcie – Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2, gdzie poza wystawami można skorzystać z czytelni artystycznej, biblioteki, otwartej pracowni animacji, kina oraz bogatej oferty zajęć i warsztatów. Obiekt nazywany Łaźnia 2 został nam powierzony do adaptacji na cele kulturalne w 2008 roku w ramach programu rewitalizacji Nowego Portu i, zgodnie z nazwą instytucji, znajduje się w budynku dawnej łaźni miejskiej przy ul. Strajku Dokerów 5.

Dwie placówki tworzą zintegrowaną w swoich działaniach przestrzeń artystyczną rozciągającą się od Dolnego Miasta aż do Nowego Portu. Dzięki naszym działaniom Gdańsk zyskuje nową oprawę wizualną w postaci instalacji artystycznych oraz atrakcyjnych działań z udziałem zapraszanych do współpracy artystów polskich i zagranicznych.
 
Więcej informacji www.laznia.pl

 
Narodowy Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa
Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) to państwowa instytucja kultury powołana w celu digitalizacji, udostępniania i promocji polskiego dziedzictwa audiowizualnego. Misją statutową NInA jest gromadzenie, archiwizacja, rekonstrukcja i udostępnianie najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej, muzycznej i teatralnej.

Film jest jednym z głównych obszarów działalności NInA od momentu jego powołania. Instytut funkcjonując jeszcze jako PWA rozpoczął wydawanie wyjątkowych cykli poświęconych polskiej animacji i dokumentalistyce. Jednym z nich jest seria 14 albumów DVD Polska Szkoła Dokumentu, prezentująca polskie filmy dokumentalne. Duża część działalności NInA dedykowana jest historii polskiej animacji. Do tej pory Instytut wydał w sumie 5 wydawnictw (m.in. „Antologia polskiej animacji”), które prezentują polską animację i przybliżają szerokiemu gronu odbiorców bogaty dorobek polskich twórców filmu animowanego.

W multimedialnej bibliotece Instytutu – NINATEKA (www.ninateka.pl) obejrzeć można klasykę polskiej animacji, a także wiele wyjątkowych produkcji filmowych. Wśród materiałów filmowych w NINATECE dostępne są m.in. etiudy filmowe wybitnych polskich reżyserów - absolwentów łódzkiej „filmówki” - Krzysztofa Kieślowskiego, Jerzego Skolimowskiego, Marka Piwowskiego, Krzysztofa Zanussiego, a także, znanej przede wszystkim jako autorka tekstów najpiękniejszych polskich piosenek, Agnieszki Osieckiej. Cenny materiał stanowią krótkie formy debiutujących na przestrzeni ostatnich lat polskich reżyserów związanych ze Studiem Munka m.in. Agnieszki Smoczyńskiej, Michała Wnuka, Adriana Panka. W NINATECE znaleźć można również dokumenty, które portretują znamienite osobowości polskiej kultury, m.in. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Tadeusza Borowskiego, Sławomira Mrożka, Adolfa Dymszę. NINATEKA jest sukcesywnie poszerzana o nowe materiały audialne i audiowizualne, każdego miesiąca do jej zasobów przybywa około 100 nowych materiałów. NInA zajmuje się również produkcją filmową. Ostatnie produkcje filmowe Instytutu to m.in. „Inny Świat” w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej; powstały w ramach Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011 na zamówienie NInA film „Miłość, Europa, Świat Zygmunta Baumana”; „Dzieci Ireny Sendlerowej” w reżyserii Johna Kenta Harrisona; film animowany w reż. braci Quay „Maska”. NInA jest również koproducentem powstającego właśnie filmu „Hiszpanka” Łukasza Barczyka, a także niezwykłego filmu, z udziałem nestora polskiej fotografii Tadeusza Rolke, „Dziennik z podróży” w reżyserii Piotra Stasika.
 
 
Gdański Teatr Szekspirowski - Współorganizator koncertu Mouse on Mars
ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk
Gdański Teatr Szekspirowski jest jedynym teatrem szekspirowskim w Polsce. Powstał w miejscu, gdzie od początku XVII wieku funkcjonował budynek Szkoły Fechtunku – pierwszy publiczny teatr ówczesnej Rzeczypospolitej. Wyposażony w scenę typu elżbietańskiego i podobny do licznych teatrów angielskich epoki Elżbiety I, służył on zarówno do ćwiczeń i zawodów szermierczych, jak i do wystawiania przedstawień. Wszystko to odbywało się pod gołym niebem, na dużym, wewnętrznym dziedzińcu. Do gdańskiego teatru przyjeżdżali regularnie m.in. wędrowni aktorzy angielscy, by wystawiać w Gdańsku sztuki angielskich dramaturgów – a wśród nich Szekspira. Obecnie, w miejscu, które było kolebką sztuki teatru w północnej części Polski, stoi jeden z najbardziej niezwykłych teatrów świata. Inspirowany dawnym teatrem elżbietańskim, nowoczesny obiekt z jedynym tego typu na świecie otwieranym dachem zaprojektował włoski architekt Renato Rizzi, profesor Uniwersytetu w Wenecji. Zbudowane z ruchomych platform scena i widownia dają reżyserom goszczącym w GTS niemal nieograniczone możliwości inscenizacyjne. Gdański Teatr Szekspirowski funkcjonuje podobnie, jak jego XVII-wieczny poprzednik - jako teatr impresaryjny, bez własnego zespołu aktorskiego, goszczący teatry i artystów z całej Polski, Europy i świata.
 
 
 
 
Następna edycja za:
-2376 dni
Filmy konkursowe
Festival in out in news